Cart 0

Fusie

Showing all 3 results

De fusie is een speciale reorganisatievorm omdat de overdracht van bezittingen en schulden onder algemene titel gaat. De afzonderlijke vermogensbestanddelen hoeven niet afzonderlijk geleverd te worden. De fusie kent een uitgebreide procedure van bestuursbesluit, publicatieverplichtingen tot aandeelhoudersbesluit. Er worden verschillende type fusies onderscheiden, fusie buiten concern en binnen concern. Binnen concern is een vereenvoudigde procedure vaak mogelijk bij de moeder dochter fusie en de de zusterfusie. Buiten concern kun je denken aan de driehoeksfusie, fusie met behoud bestaande vennootschap en fusie met nieuw op te richten vennootschap.