Cart 0

Koop- en verkoop onderneming

Showing the single result

De overdracht van een onderneming is doorgaans een proces dat begint met het verkoop klaar maken van de onderneming, onderhandelen, een kort onderzoek met garanties dan wel een uitgebreid onderzoek zoals een due diligence. Gevolgd door de overdracht al dan niet met bankgaranties en post verrekeningen van de koopprijs. De financiering is doorgaans ook een belangrijk aspect om eea met succes te voltooien.