Cart 0

Splitsing

Showing all 4 results

De splitsing is een speciale reorganisatievorm omdat de overdracht van bezittingen en schulden onder algemene titel gaat. De afzonderlijke vermogensbestanddelen hoeven niet afzonderlijk geleverd te worden. De splitsing kent een uitgebreide procedure van bestuursbesluit, publicatieverplichtingen tot aandeelhoudersbesluit. Er worden 2 type splitsing onderscheiden, de zuivere splitsing en de afsplitsing. De afsplitsing is een chique en elegante manier om een holding te creëren door de dan wel om vermogensbestanddelen over te dragen aan een zustermaatschappij. Een voorbeeld van een zuivere splitsing is de ruzie splitsing waarbij een concern in 2 kan worden gesplitst tussen 2 aandeelhouders. Ook kan de onderneming gesplitst worden in 2 concerns waarbij de aandeelhouders hetzelfde blijven. Verder kan gedacht worden aan de hybride- en driehoekssplitsing.