Cart 0
https://www.reorganisatiecontract.nl/wp-content/uploads/sites/4/woocommerce_uploads/2020/05/Ontbinding-BV-Not.-Rek-en-verantw.-plan-verd.-adver.-verkl.non-verzet.pdf[pdf-embedder url=""]

BV liquidatie stukken

BV opheffen

Met deze voorbeeld stukken kan het juridische proces van liquidatie van een BV bij de verschillende instanties worden afgewikkeld. Deze sjablonen bevatten, BAVA liquidatie notulen, vereffeningsbesluit, de staat van baten en lasten, rekening en verantwoording, plan van verdeling, een voorbeeldtekst ter publicatie in de krant, een verzoek verklaring non verzet bij de Rechtbank.

Met de Buitengewone Aandeelhoudersvergadering tot liquidatie wordt het besluit genomen tot liquidatie. Met dit besluit kan je de benodigde formulieren invullen bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast dien je de BAVA notulen te begeleiden met het vereffeningsbesluit, de rekening en verantwoording en het plan van verdeling zodat deze stukken ter inzage bij de Kamer van Koophandel kunnen worden gedeponeerd. Ook een aankondiging voor schuldeisers voor in de krant is toegevoegd.

35.00

BV opheffen

Met deze voorbeeld stukken kan het juridische proces van liquidatie van een BV bij de verschillende instanties worden afgewikkeld. Met de Buitengewone Aandeelhoudersvergadering tot liquidatie wordt het besluit genomen tot liquidatie. Met dit besluit kan je de benodigde formulieren invullen bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast dien je de BAVA notulen te begeleiden met het vereffeningsbesluit, de rekening en verantwoording en het plan van verdeling zodat deze stukken ter inzage bij de Kamer van Koophandel kunnen worden gedeponeerd.

Daarnaast zal je de belastingdienst dienen te informeren zodat de BTW, Loonheffing en vennootschapsbelasting kunnen worden afgewikkeld. Op basis van de staat van baten en lasten kan je eea cijfermatig met de belastingdienst kortsluiten en afwikkelen. Dit stuk is ook belangrijk voor het opmaken van de rekening en verantwoording en het plan van verdeling.

Ook de schuldeisers moeten publiekelijk worden geïnformeerd. Hiervoor is een standaardtekst voor publicatie in de krant toegevoegd. De schuldeisers hebben 2 maanden de tijd om verzet tegen de liquidatie aan te tekenen.

Als laatste is een voorbeeldbrief toegevoegd waarmee de rechtbank kan bevestigen of er in die twee maanden  verzet is aangetekend door schuldeisers. Feitelijk is de verklaring van non-verzet van de rechtbank het sluitstuk omdat je hiermee de procedure afsluit.

Al met al geeft het voornoemde proces op hoofdlijn wel aan dat dit een complex en zorgvuldig te nemen proces is. Indien achteraf blijkt dat er toch nog openstaande schulden zijn, kan iedere belanghebbende de rechtbank verzoeken om de vereffening van de BV te heropenen. De bewaarder van de stukken van de BV is dan ook 7 jaar verplicht om de administratie van de BV te bewaren. En uiteraard zul je willen voorkomen dat je na liquidatie nog geconfronteerd wordt met hoge kosten.

Het is uiteraard mogelijk ons het proces van liquidatie te laten uitvoeren. Hiervoor dien je contact met ons op te nemen.

De liquidatie stukken bevatten derhalve:

  • Notulen van de AVA inzake liquidatie (ontbindingsbesluit);
  • Rekening en verantwoording, slotuitdelingsbalans;
  • Plan van verdeling;
  • Advertentie tekst inzake slotuitdelingsbalans & Plan van verdeling;
  • een verzoek verklaring non verzet bij de Rechtbank.