Cart 0
https://www.reorganisatiecontract.nl/wp-content/uploads/sites/4/woocommerce_uploads/2020/05/Checklist-ontbinding-rechtspersoon.pdf[pdf-embedder url=""]

Checklist liquidatie rechtspersoon

Met deze checklist wordt een liquidatie van een rechtspersoon een peulenschil. De liquidatie heeft fiscale en civielrechtelijke voorwaarden, vereisten en gevolgen. De wijze van liquideren is afhankelijk van de samenstelling van het vermogen van de rechtspersoon. Met behulp van de checklist kunt u de route kiezen die toepasselijk is.

Vanaf ergens medio 2020 gelden hogere eisen ten aanzien van de turboliquidatie.

28.00

CHECKLIST ONTBINDING BV

Met deze checklist wordt een liquidatie van een rechtspersoon een peuleschil. De liquidatie heeft fiscale en civielrechtelijke voorwaarden, vereisten en gevolgen. De wijze van liquideren is afhankelijk van de samenstelling van het vermogen van de rechtspersoon. Met behulp van de checklist kunt u de route kiezen die toepasselijk is.

Vanaf circaa medio 2020 is de zogenaamde turboliquidatie met meer waarborgen omkleed dan daarvoor. De volgende voorwaarden zijn toegevoegd:

  • Het bestuur wordt verplicht tot het opstellen en deponeren van een slotbalans. De slotbalans heeft betrekking op het boekjaar van de turboliquidatie en moet worden gedeponeerd bij het handelsregister.
  • Daarbij moet een bestuursverklaring komen waarom baten ontbreken.
  • Indien van toepassing worden deze stukken vergezeld van een slotuitdelingslijst.
  • Het is aan het bestuur om zorg te dragen voor een algemene bekendmaking van de ontbinding.
  • Bij de bekendmaking wordt vermeld dat de slotbalans met de jaarrekening ter inzage liggen bij het handelsregister.
  • Tot slot moeten vóór de doorhaling van de rechtspersoon in het handelsregister de jaarrekeningen over alle eerdere boekjaren openbaar gemaakt zijn, tenzij daarvoor een ontheffing op basis van artikel 2:394 lid 5 BW geldt.

Voor het uitvoeren van de liquidatie heeft u een aantal sjablonen nodig die u ook op ReorganisatieContract kunt downloaden. Uitgangspunt is de uitgebreide procedure omdat die meer stukken vereisen. Uiteraard kunnen wij ook voor u de ontbinding uitvoeren. U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen.